Bestuur

Voorzitter
Matthijs de Vries
e-mail: voorzitterdfl@gmail.com
06-21809445

Secretaris
Eerde de Vries
e-mail: secretarisdfl@gmail.com

Penningmeester
Roelof de Vries
Behandeld tevens ledenadministratie en licenties
e-mail: dfl.roelofdevries@hotmail.com

Banknummer: NL98RABO0304272159
T.N.V. LEEUWARDER WIELERVERENIGING

Overige bestuursleden
Oane van der Meer – Commerciele en algemene zaken
Frans Hettema – Commerciele en Algemene zaken